Partners

EO Metterdaad
EO-Metterdaad is een stichting gelieerd aan de Evangelische Omroep die zich middels het radio- en televisieprogramma Nederland Helpt bezighoudt met fondsenwerving voor christelijke projecten over de hele wereld.

Evangelische Zending Brazilië
De Evangelische Zending Brazilië brengt al ruim 40 jaar het Evangelie in het binnenland van Brazilië, in een gebied zo groot als de provincie Utrecht. Behalve kerkplanting en het opleiden van werkers via een eigen bijbelschool is ook de diaconale tak een belangrijk onderdeel van het werk.

Evangelische Zending Itaparica
De Evangelische Zending Itaparica (EZI) is het werk van de stichting “Opdat zij allen één zijn”, een Nederlandse zendingsorganisatie, die een aantal projecten in Brazilië ondersteunt. De EZI vertegenwoordigt het werk van de Bem Estar do Menor en IEMP in Itaparica, Brazilië.

Evangelische Zendings Alliantie
De Evangelische Zendings Alliantie (EZA) is een werkgemeenschap van missionaire organisaties en plaatselijke gemeenten. Onze missie is de christelijke gemeenschap in Nederland actief te dienen in de uitvoering van de zendingsopdracht.

Geven om leven
Geven om leven is de kinderwebsite van de Bem Estar do Menor.

Impulsis
Impulsis is hét loket voor Nederlandse particuliere initiatieven in ontwikkelingssamenwerking. Een gezamenlijk initiatief van Edukans, ICCO en Kerk in Actie.

Prisma
Prisma is een vereniging van christelijke ontwikkelingsorganisaties, die armoedebestrijding als een gezamenlijke verantwoordelijkheid beschouwen.

Stichting Help International Dental Technicians
De stichting Help International Dental Technicians (HIDT) heeft als doelstelling het organiseren, stimuleren en daadwerkelijk hulpverlenen bij tandtechnische scholingsprojecten in ontwikkelingslanden.

Tearfund België
De opdracht van Tearfund, als ontwikkelingsorganisatie verbonden met de Evangelische Alliantie (EAV), is te werken met, voor en via de kerk, om het menselijk lijden, de armoede en de honger wereldwijd te verlichten, in de naam van Jezus Christus.

Tear
Tear verbindt mensen in de strijd tegen armoede. Wij steunen projecten van lokale kerken en christelijke organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika en bieden mensen in Nederland mogelijkheden om hierbij betrokken te zijn.

New Day Impact
Strekt zich uit naar mensen in nood en beweegt anderen om daarin mee te doen! New Day Impact richt zich op welzijn, zorg en educatie, momenteel in Albanië en Brazilie.

New Day Impact – bezoek aan Brazilië
Lees hier een kort verslag van het bezoek van enkele bestuursleden van New Day Impact aan de projecten van BEM in Brazilië!

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *