Partners

Evangelische Zending Brazilië
De Evangelische Zending Brazilië is de missionaire tak van BEM en brengt al ruim 50 jaar het Evangelie in het binnenland van Brazilië, in een gebied zo groot als de provincie Utrecht. Behalve kerkplanting en het opleiden van werkers via een eigen bijbelschool is ook de diaconale tak (BEM – Bem Estar do Menor) een belangrijk onderdeel van het werk.

EO Metterdaad
EO-Metterdaad is een stichting gelieerd aan de Evangelische Omroep die zich middels het radio- en televisieprogramma Nederland Helpt bezighoudt met fondsenwerving voor christelijke projecten over de hele wereld.

MissieNederland
MissieNederland beweegt de Kerk om volop zichtbaar te zijn in wijk en wereld.

Stichting Help International Dental Technicians
De stichting Help International Dental Technicians (HIDT) heeft als doelstelling het organiseren, stimuleren en daadwerkelijk hulpverlenen bij tandtechnische scholingsprojecten in ontwikkelingslanden.

Tearfund België
De opdracht van Tearfund, als ontwikkelingsorganisatie verbonden met de Evangelische Alliantie (EAV), is te werken met, voor en via de kerk, om het menselijk lijden, de armoede en de honger wereldwijd te verlichten, in de naam van Jezus Christus.

Tear
Tear verbindt mensen in de strijd tegen armoede. Wij steunen projecten van lokale kerken en christelijke organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika en bieden mensen in Nederland mogelijkheden om hierbij betrokken te zijn.

New Day Impact
Strekt zich uit naar mensen in nood en beweegt anderen om daarin mee te doen! New Day Impact richt zich op welzijn, zorg en educatie, momenteel in Albanië en Brazilie.

Share