Werkgelegenheid

werkgelegenheid2bcIn een streek waar de werkeloosheid groot is, voorziet de BEM door middel van de hulpprojecten in werkgelegenheid voor meer dan 100 personen. De burgerlijke gemeente is de grootste werkgever, de BEM neemt de tweede plaats in met de verschillende sociale projecten.

Share