Onderwijs

onderwijs1Het lagere en middelbare staatsonderwijs in Brazilië is gratis. Maar de ouders moeten zelf alle schoolmaterialen, zoals pennen, potloden, kleupotloden, papier, schriften, boeken, en de uniformen kopen. De mensen die nauwelijks geld hebben om te overleven, kunnen al deze dingen niet kopen; daardoor kunnen veel arme kinderen niet, of slechts een paar jaar naar school.
Vaak worden deze kinderen na de eerste 4 leerjaren door de ouders van school gehaald om uit werken te gaan en zo bij te dragen aan de uitgaven van het gezin. En zo is kinderarbeid ook in Brazilië nog steeds actueel.
Op dit moment gaan de kinderen halve dagen naar school en krijgen voor de rest veel huiswerk mee. Als de ouders analfabeet zijn kunnen ze geen huiswerkhulp aan hun kinderen geven.
De regering is er wel mee bezig om onderwijs voor hele dagen te verplichten, maar wanneer dat gerealiseerd gaat worden is niet bekend.

Het onderwijs in Brazilië bestaat uit 7 jaren basisonderwijs, 4 jaren middelbare school en 3 jaren hoger onderwijs. Het hoger onderwijs van de staatsscholen sluit helaas niet aan op de universiteit, zodat de leerlingen voorafgaand onderwijs2hierop eerst 1 of 2 jaar een (peper!)dure “cursinho” moeten volgen voordat ze toelatingsexamen kunnen doen. Om op de gratis staatsuniversiteit te komen heb je een toelatingskans van slechts 1%. Je kunt ook naar een peperdure privé universiteit gaan, maar dan moeten je ouders wel erg rijk zijn…..
Onder universitair onderwijs vallen ook alle HBO opleidingen, zoals wij die in Nederland kennen.

Kinderen van rijke ouders worden meestal naar dure privé scholen gestuurd, waar het onderwijs van veel betere kwaliteit is. Na de middelbare school kunnen ze ook gemakkelijker naar de universiteit om voor een prima beroep te leren.

FEITEN:

  • 61% van alle kinderen maakt de basisschool niet af.
  • Van de kinderen van 12 jaar kan:
    22% niet lezen
    73% zéér slecht lezen
Share