Straatkinderen

Het ontstaan van straatkinderen in de grote steden komt doordat er veel te veel eenvoudige mensen vanuit de binnenlanden en dorpen naar de grote stad trekken, in de hoop daar een goed bestaan op te kunnen bouwen. Maar het tegendeel is waar: de mensen kunnen vaak niet of nauwelijks lezen of schrijven, ze hebben niet veel meer geleerd dan onkruid wieden op het land, en deze mensen komen zo letterlijk en figuurlijk in de goten van de grote stad terecht. De ouders gaan aan de drank en de drugs, de kinderen vluchten het huis uit en straatkinderenkomen zo op de straat terecht. Om te overleven gaan ze stelen, drugs gebruiken en lijm snuiven en leven ze vaak in gevaarlijke straatbendes. Kortom: een zwaar ellendig leven zonder uitzicht. Het is erg moeilijk om deze kinderen weer te leren om een normaal leven te gaan leiden.

In Sabinópolis en de dorpen waar de BEM sociale projecten heeft zijn gelukkig geen straatkinderen meer. Dit komt omdat er decennia lang héél veel werk is verzet.
De BEM probeert door middel van de hulpprojecten de gezinnen een menswaardig bestaan te geven, zodat ze de behoefte niet meer hebben om naar de grote stad te trekken.
Zo worden in feite straatkinderen voorkomen, want een bekend spreekwoord zegt: “voorkomen is beter dan genezen!”

Nieuwe uitdagingen

Helaas trekken de laatste jaren steeds meer onderontwikkelde gezinnen, waarvan de ouders als dagloners hebben gewerkt bij de grondbezitters, naar de armenwijken van de dorpen, waar ze hun lemen hutten bouwen. De werkloosheid onder deze ongeschoolde mensen is groot, hun vele vaak ondervoede kinderen beginnen op de onverharde straten rond te hangen en veel tieners raken aan de drugs. Betrekkelijk nieuw is de terugkeer van favelados (mensen die in krottenwijken wonen of hebben gewoond) uit Sao Paulo en Rio de Janeiro. Deze mensen zijn met drugs en keihard geweld in aanraking geweest, waardoor het in Sabinópolis steeds gevaarlijker dreigt te gaan worden. Regelmatige schiet- en steekpartijen hebben al aan verschillende mensen het leven gekost. De Bem Estar do Menor probeert door middel van de sociale projecten ook deze mensen te bereiken en te helpen een nieuw en menswaardig bestaan op te bouwen.

Share