Dona Zulmira

In Mar Grande Bahia komen zeer regelmatig mensen tot levend geloof. De gemeente op het eiland is zeer actief en toegewijd. Deze maand vond een speciale bekering plaats, en wel van Dona Zulmira, een 82-jarige vrouw. De familieleden hadden al 5 jaar voor haar gebeden tot ze uiteindelijk aangaf dat ze gebed wilde.
Ze was nooit een gemakkelijke vrouw, maar ze had dan ook geen gemakkelijk leven: één van haar zoons is overleden aan aids, en voor haar geadopteerde zoon is ze bang want die mishandelt haar voortdurend.
Enkele vrouwen gingen op bezoek in haar eenvoudige huisje en baden met haar. Onder tranen nam ze de Here Jezus aan als Haar Redder.
Laten we deze bejaarde vrouw met gebed omringen.

Share