Gebroken…

Na een ongelukkige val waarbij ik mijn arm op verschillende plaatsen brak, moest ik een paar weken geleden een operatie ondergaan. Tijdens de operatie bleek dat de schade aanzienlijk was: voor optimaal herstel moest er een prothese worden geplaatst en een plaat met 9 schroeven in de hoop dat ik na verloop van tijd weer normaal zou kunnen bewegen. Het gaf me behoorlijk wat pijn en ongemak en voor een aantal zaken werd ik afhankelijk van Melina.
Lichtpunt in dit alles is dat je de hoop koestert dat je na een langdurige behandeling uiteindelijk weer volledig zult herstellen.

Gebroken botten, gebroken levens, gebroken gezinnen, gebroken hoop en dromen… Hoeveel gebrokenheid kunnen we om ons heen zien!

Velen weten niet dat er een ‘Chirurg’ bestaat die in staat is alles wat kapot is te helen en alles nieuw maken en te laten functioneren volgens Zijn oorspronkelijke plan met ieder mens.
Anderen twijfelen of God daar wel toe in staat is.

Daarom is het noodzakelijk om de mensen te laten zien dat je niet “gebroken” door het leven hoeft. Maar dat is niet altijd even gemakkelijk. Vaak is het wantrouwen jegens God groot, maar ook zijn er gewonde mensen die niet bereid zijn om door het proces van heling en genezing te gaan.

De chirurg die mij opereerde was mij door anderen aanbevolen, omdat hij uitstekend bekend staat en veel fracturen al met succes heeft behandeld.
Zo mogen ook wij de “Chirurg” die ónze gebrokenheid met succes heeft geheeld aanbevelen aan anderen en vertellen dat ze Hem kunnen vertrouwen en hen aanmoedigen naar Hem toe te gaan. Daarbij is het belangrijk dat de mensen in ons leven en in dat van anderen die door Hem zijn aangeraakt het resultaat van deze heling zien: dat kan zijn in onze ziel, onze gezondheid, onze blijdschap, onze hoop, onze vrede, ons hart, ons huwelijk, onze emoties, noem maar op.
Onmogelijk? Nee, alles is mogelijk voor Hem!
Om ons heen zien we al zoveel voorbeelden van “onmogelijke gevallen” waarbij de Grote Geneesheer uitstekend werk heeft geleverd. Nee, niets is onmogelijk voor Hem!

Zo waren we getuige van de relatie van vrienden wiens huwelijk een “zichtbare breuk” had opgelopen. Ze werden begeleid en met zorg omringd en de breuk is volledig hersteld!
En daar was die emotioneel diep verwonde jongeman die na een lange zoektocht zich uiteindelijk wendde tot Hem die de ziel geneest en die ontdekte dat alleen de goddelijke Heelmeester bij machte was zijn diepe pijn te genezen.

Het is onze opdracht mensen te laten kennismaken met de Enige die in staat is om voor ons onmogelijke situaties te herstellen en te veranderen in iets nieuws. En onze grootste wens is dat mensen zullen stoppen te vluchten in allerlei “zelf-medicaties” die geen enkel effect hebben of zelfs de situatie waarin ze zich bevinden verergeren.
Bidt u met ons mee?

In Hem verbonden,

Oscar en Melina van Eijk

Share