Impact

Foto1a“God is een God die zich om een ieder persoonlijk bekommert en die ieder wil geven wat hij of zij nodig heeft”. Luid en duidelijk klinkt Jessé’s getuigenis in de kerk in het centrum van Sabinópolis. Hij weet waar hij het over heeft, want anderhalf jaar geleden heeft deze 17-jarige zoon van voorganger Lúcio zijn vader aan een hartstilstand verloren. Een diep traumatische gebeurtenis, maar Jessé heeft zich vastgeklampt aan de God die hij dienen wil en is tegenwoordig een voorbeeld voor veel jongeren.

Ook de 16-jarige Kedma, voormalig “gothic”-meisje, die eveneens eind 2015 haar vader verloren heeft, maar vorig jaar een duidelijke beslissing heeft genomen om God te gehoorzamen en sindsdien duidelijk veranderd is, getuigt: “We moeten een heilig leven leiden, want God is heilig en wil dat wij naar Zijn wil leven”.

Het is de zondag na het Jeugdcongres en we hebben een speciale jeugddienst waar de jongeren het grootste deel van de dienst voor hun rekening nemen, en ik opnieuw word ik bepaald bij het leven van de jonge Jozef die in allerlei situaties terecht kwam die hem naar de ondergang hadden kunnen leiden. Maar omdat hij er iedere keer weer duidelijk voor koos trouw te zijn aan Gods principes, uiteindelijk een machtige persoonlijkheid werd in Egypte.

Deze geschiedenis maakt duidelijk zien dat mensen die in slechte omstandigheden opgroeien niet noodzakelijkerwijs hoeven te belanden in de criminaliteit of in een leven zonder hoop op een goede toekomst.

Momenteel hebben we het voorrecht een grote groep tieners en jongeren te hebben die uit zodanig moeilijke thuissituaties komen dat ze door velen zouden worden aangemerkt als toekomstige problemen voor de maatschappij.

Maar God is bezig deze jongelui te veranderen in sterke mensen die een verschil maken. De oorzaak hiervoor kan ik alleen vinden in de Here Jezus. Jongeren waar thuis een vader of een goede moeder ontbreekt, of wiens ouders beiden verongelukt zijn, jongens en meisjes die door diep verdriet en lijden heen zijn gegaan of dat nog dagelijks ervaren, maar die de keuze hebben gemaakt om ondanks alles God te volgen.

Wat ben ik blij met deze jonge mensen en wat is het heerlijk om hen aandacht en liefde te geven en een luisterend oor te bieden, maar ook om hen elke zondag zo blij, gemotiveerd en actief bezig te zien tijdens de samenkomsten, maar ook gedurende de twee bijbelstudieavonden door de week, vol verlangen meer van God te ontvangen.

Pasgeleden was ik zelf nog op een van deze avonden en ik was onder de indruk hen daar zo serieus bezig te zien, volledig gericht op God.

Ook vanavond is mijn hart vol dankbaarheid terwijl ik zoveel enthousiaste jongeren zie die getuigen dat ze radicaal willen zijn voor God en vaker om willen zien naar leeftijdsgenoten die de Foto1bHere Jezus nog niet kennen als hun Verlosser.

Het is een indrukwekkende avond en als we aan het einde een oproep doen om voor alle jongelui te bidden, staat daar tot mijn verrassing zo’n derde van de hele gemeente! Terwijl een van de oudsten voor hen bidt, zie ik tranen van blijdschap over z’n wangen stromen, een gevoel dat ik volledig met hem deel!

Wat zijn we oneindig dankbaar om zoveel aan God toegewijde jonge levens te zien. Dat geeft hen de kracht om stand te houden in strijd, vervolging, moeilijkheden of problemen die ze later op hun pad tegen zullen komen. Aan Hem, alleen aan God zij daarvoor alle lof en eer!

In Christus verbonden,
Oscar en Melina

Share