De kleine vluchteling

Pedro1Pedro* is een jongetje van 9 jaar. Omdat het oudste zusje door de nieuwe vriend van haar moeder stelselmatig werd misbruikt èn omdat het gezin in extreme armoede en ellende leefde – de kinderen renden de hele dag als wilden met of zonder kleding over het vieze erfje rond – werd hij twee jaar geleden samen met z’n vijf broertjes en zusjes op bevel van de rechter uit huis geplaatst.

Pedro werd bij zeven(!) verschillende pleeggezinnen ondergebracht, maar vluchtte wanhopig elke keer weer terug naar z’n biologische moeder. Eenmaal liep hij zelfs in de stromende regen een afstand van acht kilometer om weer thuis te komen, moederziel alleen over de modderige wegen van het binnenland: petje op z’n hoofd, rugzakje op z’n rug.

Noodgedwongen moest de kinderbescherming opnieuw op zoek naar een pleeggezin. Gelukkig stond het gezin van de voorganger van een van de gemeentes van de EZB ook op de lijst van pleegouders. En dáár voelde het kind zich eindelijk op z’n gemak.

Het is niet altijd even gemakkelijk voor het pleeggezin: Pedro is hyperactief, heeft een gehoorbeschadiging, loopt achter in z’n ontwikkeling en heeft daardoor Pedro2spraak- en leermoeilijkheden. Maar overdags mag hij naar het goed gestructureerde Kindercentrum, en de rest van de tijd woont hij bij dit stabiele gezin.

Zelf schrijven ze: “Ondanks alles wat Pedro heeft moeten meemaken in zijn jonge leven hebben we mogen zien hoe hij zich de laatste tijd steeds beter ontwikkelt. We zien Gods liefde in zijn leven en geloven dat het Zijn hand was die deze wanhopige jongen naar ons huis heeft geleid.”

* ter bescherming van de identiteit van dit kind is Pedro een gefingeerde naam

Share