De republiek Brazilië

brasilvlagOp 7 september 1822, nauwelijks een jaar nadat de koning naar Portugal teruggereisd was, riep de kroonprins de onafhankelijkheid uit van het keizerrijk Brazilië. Het brein achter de Braziliaanse onafhankelijkheid was José Bonifácio de Andrade e Silva, een bekend braziliaans geoloog en schrijver die de eerste onder de raadslieden was geworden en het volledige vertrouwen van de prins had. Na een maandenlange parlementaire crisis werd op 15 november 1889 de keizer afgezet door een militaire beweging die het einde van de monarchie en de instellingen van de republiek uitriep. Al ging het om een diepe institutionele verandering, toch gebeurde alles zonder bloedvergieten. De keizer en zijn familie werden met eerbied behandeld, maar moesten toch het land verlaten. De pasgeboren republiek adopteerde het federatieve stelsel, zoals dit heden nog bestaat. In het kader van de federatie werden de provinciën van het keizerrijk in staten veranderd. Het parlementaire stelsel werd vervangen door een presidentieel systeem; een congres met twee kamers en een onafhankelijk Oppergerechtshof werden gecreëerd. Grondwettelijk verkozen presidenten volgden elkaar op tot aan het jaar 1930. Op 31 maart 1964 grepen de militairen de macht. De militaire wet bleef van kracht van 1964 tot 1985 met een versoepeling vanaf 1979. In 1979 werd João Batista Figueiredo president en dit betekende het begin van de "openheid" (abertura), de geleidelijke rehabilitatie van de politieke rechten die herroepen waren. Velen onder de braziliaanse ballingen mochten terug keren. In 1985 werd Tancredo de Almeida Neves tot president gekozen. Opmerkelijk is dat hij de eerste burgerlijke president was sinds 21 jaar en dat hij tevens kandidaat was van de oppositie. Hij overleed echter na een paar maanden en werd opgevolgd door Sarney die beloofde zijn lijn te volgen. De eerste directe presidentiële verkiezingen brachten Fernando Collor de Mello in november 1989 aan de macht. Op 29 september 1992 werd Collor, verdacht van corruptie, uit zijn functie ontheven. Collor’s ontheffing door de Kamer van Vertegenwoordigers, de rechtsvervolging door de Senaat en het ontslag betekenden een keerpunt in de politieke geschiedenis van Brazilië. In oktober 1994 werd president Fernando Henrique Cardoso door het volk gekozen. In 1998 werd hij herkozen.

De huidige president van Brazilië is Luiz Inácio Lula Da Silva, die hard werkt aan de opbouw van een betere economie.

Share